2 tuyến du lịch của huyện Ba Chẽ gồm: Tuyến du lịch tâm linh: Các điểm du lịch di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà, chợ Trung tâm Ba Chẽ, các điểm phụ trợ di tích Lò Sứ cổ, dòng sông Cổ Ngựa; Tuyến du lịch tổng hợp: Các điểm du lịch chợ Trung tâm Ba Chẽ, di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Hải Chi, các điểm phụ trợ: Trung tâm tổ chức hoạt động văn hóa các dân tộc gồm Quảng trường 4/10, thác Khe Lạnh, thác Khe Lùng, trang trại Trà Hoa Vàng.

Các điểm du lịch gồm: Điểm du lịch Di tích lịch sử Miếu Ông - Miếu Bà (xã Nam Sơn); điểm du lịch chợ Trung tâm Ba Chẽ (thị trấn Ba Chẽ); điểm du lịch Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ địa cách mạng Hải Chi (xã Thanh Lâm).

miếu Bà
Di tích lịch sử Miếu Bà (xã Nam Sơn) là một trong những điểm du lịch của Ba Chẽ.

Theo Quyết định số 851/QĐ-UBND, ngày 28/3, của UBND tỉnh, giao UBND huyện Ba Chẽ xây dựng phương án quản lý, khai thác, phương án thuyết minh 2 tuyến và 3 điểm du lịch trên và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định hiện hành. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, phê duyệt phương án quản lý, khai thác, thuyết minh, thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tuyến, điểm du lịch; đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ba Chẽ tổ chức công bố tuyến, điểm du lịch đảm bảo quy định hiện hành.

Thái Bình

Sưu tầm bởi wWw.VietWeb.Vn - Nguồn: Báo điện tử Quảng Ninh


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: